Đua TOP Tống Kim TEST GAME VA OPEN CHÍNH THỨC

topTK660
💥Hoạt Động Thưởng khi tham gia test và open Alpatest:17h 31/03/2021 Đến 02/04/2021 💥
💥HOT TEST GAME NHẬN QUÀ 💥
Event Tống Kim 21h khi test tại máy chủ. Thiên Sơn
– 🏆Top 1 : 500 xu ( sẽ đc trao giải khi Sever Open )
– 🏆Top 2 : 400xu. ( sẽ đc trao giải khi Sever Open )
– 🏆Top 3 : 300xu ( sẽ đc trao giải khi Sever Open ).
💥Hoạt Động Thưởng khi tham gia test và open chính thức :17h 3/04/2021 Đến 03/04/2021 💥
💥HOT TỐNG KIM NHẬN QUÀ 💥
– 🏆Top 1 : 500 xu ( sẽ đc trao giải khi Sever Open )
– 🏆Top 2 : 400xu. ( sẽ đc trao giải khi Sever Open )
– 🏆Top 3 : 300xu ( sẽ đc trao giải khi Sever Open ).