Chi Tiết Hoạt Động Tại Sever

—-Tổng Hợp Các Hoạt Động + Phần Thưởng tại Sever—-

Vượt Ải : Giờ Lẽ –Phần Thưởng : Xu + Item + Random Áo Nhu Tình vv
PLD : Đầu Giờ Chẳn —Phần Thưởng : Boss Thủy Tặc 30xu Boss Đại Thủy Tặc 40xu + Item + Random Áo Nhu Tình
Tống Kim : 9h > 23 giờ : Giờ Thường 5xu > 20xu : Giờ Đặc Biệt : 13h + 21h : 20x > 50xu + Hộ Tiêu Lệnh
Hoa Sơn Đại Chiến 22h : TOP 1 50xu + Vòng Sáng
Boss HKMP 10h30 + 19h30 : Tiêu Diệt 1 Boss 50xu + item + Random Áo Nhu Tình vv
Quả Hoàng Kim : 20h xuất hiện tại Chiến Long Động — Phần Thưởng 30xu + random item
Viêm Đế : 14h25,16h25,18h25,22h25 : Phần Thưởng Người Chiến Thắng 10xu + Item + Random Áo Nhu Tình
Trống Bang Hội : 19h thứ 2 ,4,6 xuất hiện tại Ba Lăng Huyện –Phần thưởng : 100xu + 1 mặt nạ 1 cấp HSD 1 ngày + Phiên Vũ HSD 1 này
Boss Kim Quang 19h thứ 3,5,7 xuất hiện tại Chiến Long Động : Phần Thưởng 100xu + item + Ngẫu Nhiên rớt nhẫn Kim Quang HSD 3 ngày
Dã Tẩu : 1 ngày Hoàn Thành 30 nhiệm vụ : Phần Thưởng Mốc Dã Tẩu : Mốc 500 1 bộ An Bang Hoàn Mỹ maxop..Mốc 1k Ngựa Phiên Vũ Vĩnh Viễn …Mốc 1k5 1 Áo Nhu Tình CỰc Phẩm …Mốc 2k 1 Càn Khôn Song Tuyệt Bội…Móc 3k 1 rương HKMP Vĩnh Viễn ( RanDom hệ Phái )
Bầu Cua : Full Giờ — Tối Đa 1 lần cược 100xu
Vận Tiêu Cá Nhân tại BLH tọa độ 203/193 nhận tiêu : hoàn thành 1xu + item